За нас

ТС Консулт ООД е специализирано счетоводно предприятие. Фирмата е създадена в град София през 2006-та година от специалисти с висока квалификация и дългогодишен опит – Таня Стефанова и Светла Лилова.

След придобиването на висше образование по счетоводство и финанси, нашето изграждане като професионалисти премина както през позиции на счетоводители в предприятия с търговска и производствена дейност и медийни компании, така и в счетоводни кантори с разнообразни клиенти.

В годините след създаването на ТС Консулт ООД този опит и разбирането на вътрешнофирмените процеси ни помагат да вникнем в специфичната дейност на всеки наш клиент и да създадем дългосрочни партньорства с дружества от различни сектори на икономиката и сфери на дейност:

 • Производство и търговия с разнообразни продукти – хранителни продукти, напитки, мебели, козметика, електронни елементи и системи за охрана и видеонаблюдение, компютърен хардуер, стоки за бита и свободното време и редица други;
 • Управление и разпореждане с недвижима собственост;
 • Полиграфия;
 • Застрахователна дейност;
 • Рекламна дейност;
 • Строителство и ремонтни дейности;
 • Услуги в различни сфери.

Нашият стремеж в работата ни е да поддържаме високо качество на предоставяните услуги, професионализъм и етичност към клиента. Именно затова принципите, които следваме в нашата работа са:

 • Използване на най-добрите счетоводни практики;
 • Прилагане на съвременни технологични решения с цел оптимизиране на процесите;
 • Независимост и обективност в решенията и препоръките;
 • Предоставяне на качествени услуги на разумни цени;
 • Индивидуален подход към клиентите, коректност и конфиденциалност.

Оптимизирането и съгласуването на нашата работа с изискванията на клиента са наш приоритет – прилагаме различни гъвкави подходи при обслужването: счетоводно обслужване и консултиране в нашия офис и/или в офиса на клиента; съдействие и контрол в работата на вашия счетоводен персонал; on-line обслужване – изготвяне и изпращане на документи по имейл, комуникация с държавната администрация по електронен път чрез електронен сертификат, електронно банкиране и др.

Опитът и знанията, които сме придобили с практиката, стремежът ни да сме информирани за актуалните нормативни промени, готовността ни да прилагаме иновативни подходи са факторите за доброто взаимодействие и постигане на ефективност в съвместната ни работа. Именно те ни дават увереност, че можем да бъдем ваш надежден партньор в сферата на счетоводните услуги.

 

Прочетете повече за нашите счетоводни услуги.