Счетоводно обслужване

Успехът на всеки бизнес е пряко свързан със счетоводството. Вярното отразяване на счетоводната информация, коректното отчитане на финансовите резултати, адекватната реакция при различни казуси в условията на непрестанно променящото се законодателство в България и все по-високите законови изисквания правят необходимостта от компетентно и коректно счетоводно обслужване още по-значима.

ТРЗ обслужване

Законодателството относно трудовите взаимотношения е динамично и сложно. Компетентното обслужване в тази връзка предполага детайлно познаване на нормативните изисквания и опитност. 100% от нашите клиенти ни се доверяват за изготвяне на необходимите документи при всички етапи на уреждане на взаимотношенията с техните служители.

Счетоводни консултации

Бизнес средата, в която работим е много динамична. Непрекъснатите промени в законодателството, нарастващите нормативни изисквания, въвеждането на различни регистрационни режими са допълнително предизвикателство за търговците.

Данъчна защита и услуги

В последните години данъчното законодателство търпи чести промени. Поради това нашият стремеж е в максимална степен да ви съдействаме относно прилагането на актуалните изисквания, съобразно със спецификата на вашата дейност.

Нашият стремеж

Нашият стремеж

в работата ни е да поддържаме високо качество на предоставяните услуги, професионализъм и етичност към клиента. Именно затова принципите, които следваме в нашата работа са: Използване на най-добрите счетоводни практики; Прилагане на съвременни технологични решения с цел оптимизиране на процесите; Независимост и обективност в решенията и препоръките; Предоставяне на качествени услуги…