Счетоводни консултации

Счетоводни консултации

Бизнес средата, в която работим е много динамична. Непрекъснатите промени в законодателството, нарастващите нормативни изисквания, въвеждането на различни регистрационни режими са допълнително предизвикателство за търговците.

За да ви бъдем максимално полезни при комплексното ви обслужване, ние предлагаме следните консултантски услуги:

  • Консултиране и съдействие при създаване на фирма;
  • Данъчно планиране на дейността;
  • Прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
  • Консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси;
  • Консултиране по различни аспекти от счетоводното, данъчното и валутното законодателство, засягащи вашата дейност;
  • Консултиране по трудово-правни въпроси и въпроси по осигуряване.

 

Имате нужда от консултация по конкретен въпрос?
Свържете се с нас сега!