Данъчна защита и услуги

Данъчна защита и услуги

В последните години данъчното законодателство търпи чести промени. Поради това нашият стремеж е в максимална степен да ви съдействаме относно прилагането на актуалните изисквания, съобразно със спецификата на вашата дейност. Ние можем да ви предложим оптимални решения, а така също да бъдем свързващото звено между вас и данъчната администрация, в резултат на което да ви спестим време, усилия и финансов ресурс.

В тази връзка предлагаме следните услуги :

  • Консултации и изготвяне на годишни данъчни декларации за корпоративно облагане и за облагане доходите на физически лица;
  • Данъчни и други регистрации;
  • Изготвяне на данъчни справки, искания, заявления и други документи;
  • Съдействие и участие при провеждане на данъчни проверки и ревизии;
  • Представителство и защита пред НАП и НОИ.

 

Имате нужда от съдействие при прилагане на данъчното законодателство?
Свържете се с нас сега!