Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

Успехът на всеки бизнес е пряко свързан със счетоводството. Вярното отразяване на счетоводната информация, коректното отчитане на финансовите резултати, адекватната реакция при различни казуси в условията на непрестанно променящото се законодателство в България и все по-високите законови изисквания правят необходимостта от компетентно и коректно счетоводно обслужване още по-значима.

Именно в тези условия опитът, знанията и оптимизирането на процесите, които сме постигнали през годините, ни дават увереността, че можем да бъдем ваш надежден дългосрочен партньор. Съвместната ни работа ще ви спести много от ценното ви време, разходи и усилия, които бихте могли да вложите в управлението и развитието на вашата дейност.

Счетоводното обслужване включва следните основни направления:

Оперативно счетоводство
 • Дефиниране на счетоводната политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Обработка на текущите счетоводни документи;
 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции;
 • Водене на складови наличности;
 • Издаване на фактури от името на клиента (по договаряне);
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Ежемесечно изготвяне и електронно подаване на документи за регистрираните по ЗДДС фирми – дневници, справки-декларации, VIES декларации;
 • Счетоводно отразяване на движенията на средства по банков път;
 • Обработка на документи за командировки и изготвяне на авансови отчети;
 • Ежемесечно информиране и при необходимост изготвяне на платежни нареждания за данъчни задължения на фирмата;
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента;
 • Изготвяне на междинни отчети за банкови институции и данъчна администрация;
 • Изготвяне на статистически отчети за НСИ, БНБ.
Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.
Имате нужда от повече информация относно счетоводното обслужване?
Свържете се с нас сега!