ТРЗ обслужване

ТРЗ обслужване

Законодателството относно трудовите взаимотношения е динамично и сложно. Компетентното обслужване в тази връзка предполага детайлно познаване на нормативните изисквания и опитност.

100% от нашите клиенти ни се доверяват за изготвяне на необходимите документи при всички етапи на уреждане на взаимотношенията с техните служители.

Това включва:

 • Консултации относно оптималните варианти за наемане на персонал;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори;
 • Подаване на уведомления за регистрация, пререгистрация и прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне и водене на лични досиета на служителите;
 • Издаване на служебни бележки, удостоверения, заповеди за отпуск и други;
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения;
 • Изготвяне на ведомости и фишове за заплати;
 • Изготвяне на платежни документи за плащане на осигуровки и данъци;
 • Обработване на болнични листове и предоставяне на информация в НОИ;
 • Подаване на информация за осигурените лица в регистъра на НОИ;
 • Представителство на фирмата пред осигурителната администрация.

 

Имате конкретен казус относно ТРЗ?
Свържете се с нас сега!